Mål T-653/19: Talan väckt den 30 september 2019 – FF mot kommissionen