C-584/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2020. április 30-i ítélete (az Eparchiako Dikastirio Larnakas [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – D. Z. kontra Blue Air – Airline Management Solutions SRL és társai (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – 565/2014/EU határozat – A személyek külső határokon történő ellenőrzésének egyszerűsített rendszere – Harmadik ország valamely tagállam által kiállított ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára – 3. cikk – Egyes dokumentumoknak Bulgária, Horvátország, Ciprus és Románia által nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való elismerése – Egy határozat felhívhatósága valamely állammal szemben – Közvetlen hatály – Magánjogi jogalany állami szervként való elismerése – Feltételek – 562/2006/EK rendelet – Schengeni határ ellenőrzési kódex – 13. cikk – Valamely tagállam területére történő beléptetés megtagadása – Indokolási kötelezettség – 261/2004/EK rendelet – Visszautasított beszállás esetén a légi utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség – A 2. cikk j) pontja – Az úti okmányok állítólagosan nem megfelelő jellegén alapuló visszautasított beszállás – 15. cikk – A légi fuvarozókat az utasokkal szemben terhelő kötelezettségek – A szállítási szerződésben vagy más okmányokban előírt eltérések kizárása)