Дело C-195/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Kehl (Германия), постъпило на 7 април 2016 г. — I