Регламент (ЕО) № 1890/96 на Комисията от 30 септември 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3223/94 относно подробни правила за прилагане на режима на внос на плодове и зеленчуци$