Регламент (ЕИО) № 717/85 на Комисията от 19 март 1985 година относно класиране на стоки в подпозиция 17.04 D I от Общата митническа тарифа PROPCELEX