Писмен въпрос E-5351/06 зададен от Maria Matsouka (PSE) на Комисията. Висок процент на дълготрайна безработица в съчетание с особено ниски помощи за безработните в Гърция