Определение на Съда (трети състав) от 25 юни 1998 г.