Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloj su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/1596, ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1586, numatytos ribojamosios priemonės