Kohtuasi T-447/14: Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus – NKT Verwaltungs ja NKT versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Elektrikaablite Euroopa turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise tõendamine — Osalemise kestus — Avalik distantseerumine — Trahvisumma arvutamine — Rikkumise raskus — Täielik pädevus)