Zaak F-43/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 juli 2016 — Gaj/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarend besluit — Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan — Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering — Beroep deels niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond — Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering)