Predmet F-43/14: Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 20. srpnja 2016. – Gaj protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža — Akt kojim se ne nanosi šteta — Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu — Članak 83. Poslovnika — Djelomično nedopuštena i djelomično očito pravno neosnovana tužba — Članak 81. Poslovnika)