Sag F-43/14: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 20. juli 2016 — Gaj mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet — procesreglementets artikel 81)