Labiri/ЕИСК TITJUR Определение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 24 февруари 2016 г. # Vassiliki Labiri срещу Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК). # Дело F-33/15.