Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 17 март 1998 г.