Решение на Общия съд (трети състав) от 23 февруари 2016 г. Решение на Общия съд (трети състав) от 23 февруари 2016 г.#Pirelli Tyre SpA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Промишлен дизайн на Общността — Промишлени дизайни на Общността, представляващи автомобилни грайфери и пневматични покрития за колела на автомобили — Неподадено искане за подновяване и заличаване на промишления дизайн след изтичане на регистрацията — Искане за restitutio in integrum и за подновяване на промишления дизайн.#Съединени дела T-279/15—T-282/15.