Sprawa T-660/19: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Universität Bremen / REA [Skarga o stwierdzenie nieważności – Projekt subwencji – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horizon 2020” – Zaproszenie do składania wniosków H2020-SC6-Governance-2019 – Decyzja REA dotycząca odrzucenia wniosku – Brak reprezentowania przez adwokata – Oczywista niedopuszczalność skargi]