T-660/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 16-i végzése – Universität Bremen kontra REA („Megsemmisítés iránti kereset – Támogatási projekt – »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram – H2020-SC6-Governance-2019 pályázati felhívás – A REA valamely pályázatot elutasító határozata – Ügyvéd általi képviselet hiánya – A kereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága”)