Sag T-660/19: Rettens kendelse af 16. december 2020 — Universität Bremen mod REA (Annullationssøgsmål – projekt om tilskud – rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020 – indkaldelse af forslag H2020-SC6-Governance-2019 – REA’s afgørelse om afvisning af et forslag – manglende repræsentation ved en advokat – åbenbart, at søgsmålet skal afvises)