Věc T-660/19: Usnesení Tribunálu ze dne 16. prosince 2020 – Universität Bremen v. REA („Žaloba na neplatnost – Dotační projekt – Rámcový program pro výzkum a inovace ‚Horizon 2020‘ – Výzva k předkládání návrhů H2020-SC6-Governance-2019 – Rozhodnutí agentury REA o zamítnutí návrhu – Absence zastoupení advokátem – Zjevná nepřípustnost žaloby“)