Регламент (ЕИО) № 1620/81 на Комисията от 15 юни 1981 година относно класирането на стоки, попадащи в подпозиция 87.01 B от Общата митническа тарифа PROPCELEX