Verordening (EG) nr. 1833/96 van de Commissie van 23 september 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1318/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 wat de openbare interventie betreft