Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 85/98 от 25 септември 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП$