Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8090 – Tencent Holdings Limited / Supercell OY) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)