Prodotti Alimentari Folci Заключение на генералния адвокат Warner представено на18 септември 1980 г. # Sas Prodotti Alimentari Folci срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. # Искане за преюдициално заключение: Corte suprema di Cassazione - Италия. # Обща митническа тарифа. # Съединени дела 824/79 и 825/79. TITJUR