Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 12 stycznia 2021 r. 2021/C 14/02