Rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ktorým sa stanovuje referenčná sadzba podľa prílohy II k smernici 2014/17/EÚ (smernica o hypotekárnych úveroch)