Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/96 z dnia 6 września 1996 roku zmieniające załączniki I, II oraz III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 określającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego