Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1742/96 tas-6 ta’ Settembru 1996 li jemenda L-Annessi I, II u III ta’ Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabilixxi proċedura tal-Komunità għall-istabbiliment ta’ limiti massimi ta’ residwu ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel li ġejjin mill-annimali