Регламент (EО) № 2491/96 на Комисията от 23 декември 1996 година за изменение на Регламент (EИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа$