Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě