Дело T-80/15 P: Определение на Общия съд от 22 октомври 2015 г. — Macchia/Комисия (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Договор, сключен за определен срок — Решение за неподновяване — Интерес на службата — Задължение за полагане на грижа — Жалба, която отчасти е явно недопустима и отчасти е явно неоснователна)