Решение на Съда (пети състав) от 14 юли 1983 г. # Наказателно производство срещу Sandoz BV. # Искане за преюдициално заключение: Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch - Нидерландия. # Свободно движение на стоки. # Дело 174/82. Sandoz TITJUR