Франция/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Lenz представено на14 януари 1988 г. # Френска република срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 264/86.