Обща позиция от 27 май 1999 година приета от Съвета на основание член 34 от Договора за Европейския съюз по проведените в Съвета на Европа преговори, относно проекта за Конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство$