TITJUR Заключение на генералния адвокат Lenz представено на9 февруари 1984 г. # 3M Deutschland GmbH срещу Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Тарифно класиране. # Дело 92/83. 3M Deutschland