Vec T-18/16: Žaloba podaná 18. januára 2016 – DMC/ÚHVT – Etike’ International (De Giusti Orgoglio)