Lieta T-18/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. janvārī – DMC/ITSB – Etike’ International (“De Giusti Orgoglio”)