Sag F-29/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. april 2016 — Hill m.fl. mod Kommissionen