Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9435 – ADNOC/OCI/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)