Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9435 – ADNOC/OCI/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)