Решение (ОВППС) 2016/1194 на Комитета по политика и сигурност от 12 юли 2016 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016)