Писмен въпрос E-002751/11 William (граф на) Dartmouth (EFD) до Комисията. Мандат за преговори на Европейската комисия в областта на общата търговска политика, по‑специално що се отнася до модерираните въпроси в двустранните договори за инвестиции