Директива на Съвета от 18 юли 1978 година относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване, за да са годни за живота на рибите$