Заповед № РД09-37/19.01.2016 г. за утвърждаване на изменение и допълнение на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите АМ, А1, А2, А, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T(Ткт, Ттм), утвърдена със Заповеди № РД09-1081/24.08.2007 г., № РД09-54/18.01.2013 г., изменена и допълнена със Заповеди № РД09-1188/15.10.2008 г., № РД09-193/11.02.2011 г., № РД09-1258/07.09.2011 г., № РД09-495/03.04.2014 г.