Lieta C-459/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 25. jūnija spriedumu lietā T-95/14 Iranian Offshore Engineering & Construction/Padome 2015. gada 28. augustā iesniedza Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC)