Domstolens afgørelse af 9. marts 2016 vedrørende lovbestemte fri- og helligdage og retsferier