Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/406 на Комисията от 18 март 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 юли до 30 септември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел