Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Ekonomska politika euroobmočja 2017 (dodatno mnenje)