Решение (ЕС) 2016/807 на Съвета от 15 март 2016 година относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация (ИМО) по време на 40-ата сесия на Комитета за улесняване на корабоплаването, 69-ата сесия на Комитета по опазване на морската среда и 96-ата сесия на Комитета по морска безопасност, във връзка с приемането на измененията на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, приложение IV към MARPOL, правила II-2/13 и II-2/18 от SOLAS, Кодекса за системите за противопожарна безопасност и Кодекса за подобрената програма за преглед за 2011 г.