TITJUR Гърция/Комисия Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на4 юли 1989 г. # Република Гърция срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 30/88.